تلاش کارکنان فولاد مبارکه قابل‌تقدیر است
تلاش کارکنان فولاد مبارکه قابل‌تقدیر است
ایران نیوز 24: مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى به همراه مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اصفهان، معاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان و جمعی از کارشناسان روابط کار و مأمورین تحقیق استان اصفهان از فولاد مبارکه بازدید نمود.

احمد غريوى گفت: خوشحالیم که فرصتی دست داد تا از نزدیک با عملکرد کارکنان این شرکت آشنا شویم و قدردان زحمات ایشان باشیم. چراکه تولید در رونق اقتصادی جامعه نقش مهمی دارد. همچنین میثم مداحى مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اصفهان نیز با بیان اینکه فولاد مباركه قطب توليد صنعت فولاد كشور است، با بازديد از اين صنعت مهم می‌توانیم حقیقت آنچه در صنعت به وقوع می‌پیوندد را نصب العين خود قرار دهيم، تصریح کرد: در سالى كه يكى از مهم‌ترين شعارهاى آن توليد است برنامه‌ريزى كرديم تا بازرسين محيط كار قسمت توليد را از نزديك ببينند تا درروند رسيدگى به پرونده‌ها تسهيل شده و كيفيت، دقت و سرعت رسيدگى‌ها افزايش پیدا نکند