ایران نیوز 24: يكي از موضوعات مهمي كه طي ماه گذشته در گروه خودروسازي سايپا اتفاق افتاد، صفرشدن تعهدات سررسيد شده اين مجموعه بود؛ سايپا اولين مجموعه خودروساز بود كه با وجود تحريم، كرونا و ساير مشكلات توانست تحويل خودروهاي خود را به روز كند.

اين امر در ابعاد اقتصادي حامل خبرهاي خوشي است كه اولين آن كاهش نوسان قيمت خودرو در بازار است و دومين موضوع اين است كه يك بنگاه صنعتي كه قرار بود به واسطه تحريم، تعطيل شود به سمت خودكفايي حركت كرده است. در اين باره با سيد جواد حسيني كيا، عضو كميسيون صنايع مجلس گفت و گويي انجام داده ايم كه در ادامه مي آيد:

گروه خودروسازي سايپا شهريور ماه معوقات خود را به صفر رسانده است، اين موضوع چه پيامي دارد؟

وقتي مردم به صنعت خودروسازي داخلي اعتماد دارند و پول خود را جهت خريد خودرو در اختيار آنها قرار مي دهند، انتظار دارند طبق قرارداد خودروهاي خريداري شده را تحويل بگيرند و چنانچه وقفه اي در تحويل كالاي خريداري شده مشاهده كنند دلسرد مي شوند، خودروسازان داخلي هم بايد تلاش كنند تا با كمك دولت و مجلس در جهت رفع موانع و مشكلات گام بردارند تا بتوانند به تعهدات خود عمل كنند. لذا اقدام گروه خودروسازي سايپا در به صفر رساندن تعهدات معوق قابل تقدير است، چرا كه اين امر ضمن ايجاد ثبات اقتصادي و كاهش قيمت در بازار خودرو،  سبب اعتماد سازي مجدد مشتريان خواهد شد.

افزايش توليد محصولات گروه خودروسازي سايپا در تحريم و جنگ اقتصادي بيانگر چيست؟

افزايش توليد در سايپا نشان از وجود برنامه اي مدون در جهت پيشبرد اهداف كوتاه مدت و درازمدت اين بنگاه اقتصادي است. وقتي يك بنگاه بزرگ اقتصادي در شرايط سخت تحريم ها و مشكلات متعدد تلاش مي كند تا با افزايش توليد و كم اثر كردن تحريم ها به حيات خود ادامه دهد مي توان اميدوار بود كه در آينده اي نزديك وضعيت بازار خودرو سرو سامان گیرد و رضايت مردم افزايش پيدا كند.

آيا رويكرد داخلي سازي در مجموعه سايپا تقويت شده است؟

بدون شك يكي از عوامل مهمي كه گروه سايپا توانسته در اين شرايط بحراني به سرعت بر مشكلات فائق آيد و تعهدات معوق خود را صفر كند، وجود روحيه جهادي درخودكفايي و داخلي سازي قطعات است.  طي ساليان گذشته(قبل از سال ۹۷) به جهت وابستگي به شركاي خارجي و واردات، خودكفايي صددرصدي محقق نشد؛ اما طي سال هاي اخير، با تبديل كردن تحريم به فرصت شاهد عدم وابستگي به واردات هستيم. در اين ميان نكته مهمي كه خودروسازان داخلي ضرورت دارد به آن توجه كنند،  ارتقاء سطح كيفي محصولات است؛ اگر واردات خودرو آزاد شود شركت هاي خودروسازي به جهت كيفيت و قيمت امكان رقابت با محصولات خارجي را داشته باشند.