ایران نیوز 24: در دومین مجمع و نخستین جشنواره تخصصی مدیران تحقیق و توسعه کشور از فولاد اکسین تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی فولاد اکسین خوزستان، دومین مجمع و نخستین جشنواره تخصصی مدیران تحقیق و توسعه R&D کشور با رویکرد مدیریت و نو آوری در عصر اختلال با حضور کارشناسان واحد تحقیق و توسعه شرکت برگزار شد و و از واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد اکسین خوزستان به جهت کسب امتیازات لازم در حوزه سیاست گذاری های مدیریت تحقیق و توسعه تقدیر شد. این رویداد با حضور اساتید مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه، فناوری و نوآوری کشور در تهران برگزار شد