تصویری بسیار تلخ از یک آگهی!
تصویری بسیار تلخ از یک آگهی!
ایران نیوز 24: طی روزهای اخیر تصویر یک آگهی عجیب در سطح شهر در حال پخش است