تصویری از مراسم چهلم مهسا امینی که جهانی شد
تصویری از مراسم چهلم مهسا امینی که جهانی شد
ایران نیوز 24: تصویری از مراسم چهلم مهسا امینی درصفحه اول روزنامه گاردین منتشر شد.