ایران نیوز 24: مدیر طراحی و اطلاعات جغرافیایی و طرح جامع سازمان منطقه آزاد کیش از تدوین دوازده برنامه مهم مطالعاتی و راهبردی و دو دفترچه دستورالعمل واگذاری و بهره برداری جهت ساماندهی نوار سواحلی این منطقه خبر داد.

قدسیه با اشاره به دوازده برنامه مطالعاتی “پایه، کالبدی، جمعیتی و گردشگری، مطالعات، زیست محیطی و فضای سبز، حمل و نقل و ترافیک، تاسیسات زیر بنایی، مطالعات راهبردی، طرح ساختاری، طراحی شهری و الگو های معماری، برنامه عملیاتی، ضوابط و مقررات معماری و ساختمان” که از دو سال گذشته آغاز شده، گفت: ساماندهی سواحل با هدف افزایش کیفیت خدمات گردشگری در ساحل با رعایت مسائل زیست محیطی، ایجاد فضا، سیما و منظر شهری بر اساس استانداردهای جزیره کیش و ساحل در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.

به گفته نجار با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، همکاری تمام معاونت ها و شرکت های تابعه و با راهبری مدیریت طراحی و اطلاعات جغرافیایی و طرح جامع این سازمان جلساتی بیش از ۲۰ هزار نفر ساعت کارشناسی و اقدامات تخصصی در سطوح مختلف مدیریتی در بخش های”جامعه کلوپ داران، مراکز پذیرایی و رستوران ها” برگزار شد.وی در خصوص اسناد فرا دستی منطبق با طرح جامع کیش، گفت: طرح مدیریت یکپارچه نوار ساحی “ICZM” طرح جامع ترافیک، مطالعات موضوعی و موضعی در محدوده این طرح از تجارب جهانی استفاده شده است.

مدیر طراحی و اطلاعات جغرافیایی و طرح جامع سازمان در خصوص برخی از واگذاری های غیر اصولی در سواحل و نبود ضوابط و مقررات مدون در منطقه آزاد کیش، تصریح کرد: با بررسی فضاهای کالبدی و فضای نظام و منظر شهری و شناسایی نقاط قوت؛ “راهبردها، سیاست های اجرایی، ساماندهی و توسعه نوار ساحلی” مشخص شد.قدسیه نجار پیش بینی های جمعیتی را بر اساس اطلاعات و آمارهای ارائه شده در این طرح عنوان کرد و افزود: با شناسایی ظرفیت های گردشگری در راستای افزایش کیفیت خدمات؛ جمعیت پذیری پهنه ساحلی براساس پتانسیل های موجود در طرح ساماندهی سواحل، شرایط زیست محیطی و توسعه جزیره بررسی و مشخص شده است.

نجار بهره گیری از پتانسیل های موجود در ساحل کیش جهت ایجاد درآمد پایدار برای سازمان را از اقدامات مهم این طرح برشمرد و گفت: در محدوده نوار ساحلی با عمق ۱۲۰ متری ساحل، امکان واگذاری قطعی به هیچ عنوان وجود ندارد و “واگذاری غرف و دریافت اجاره بها” در قالب استیجاری و درصد از فروش پیش بینی شده.وی “ایجاد درآمد پایدار، حذف واسطه ها و واگذاری اصولی غرف به بهره برداران واقعی” را از مهمترین اهداف اجرای طرح ساماندهی سواحل کیش عنوان کرد و اظهار داشت: با افزایش کیفیت خدمات وکاهش نرخ خدمات ارائه شده؛ سازمان، گردشگران، ساکنان کیش و بهره برداران واقعی از این طرح بهره مند خواهند شد.نجار مطالعات اقتصادی در زمینه زیست محیطی و فضای سبز را یکی از ویژگی های طبیعی و زیست محیطی این طرح معرفی کرد و گفت: با استناد به الزامات طرح های فرا دست به خصوص طرح “ICZM” طراحی نواحی ساحلی منطبق با شرایط زیست محیطی جزیره کیش پیش بینی شده است