ایران نیوز 24: بانک سینا در راستای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد و نیازمند جامعه با هدف توسعه کار و اشتغال، به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک سینا، این اقدام در راستای بخشنامه بانک مرکزی و اجرای بند(ب) ماده ۸۳قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵۲قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به منظور توانمندسازی جامعه هدف صورت می‌گیرد.براین اساس مبلغ ۲۰۰میلیارد ریال از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری بانک به سازمان بهزیستی و ۴۰۰میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) برای پرداخت به معرفی‌شدگان مددجوی این دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد. بانک سینا در راستای ترویج سنت ارزشمند قرض‌الحسنه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، اقدامات متعددی را به انجام رسانده که اجرای طرح‌های نیکو، مواسات، مهرآفرین، احسان و ایثار در راستای پرداخت وام قرض‌الحسنه به جامعه هدف، از آن جمله است.