ایران نیوز 24: عضو شورای شهر تهران با تاکید بر تسریع در اجرایی شدن طرح ساماندهی رود دره فرحزاد گفت: این رود دره از ظرفیت های ارزشمند شهر تهران است و باید به عنوان یکی از بهترین فرصت های گردشگری استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲،زهرا شمس احسان در بازدید از رود دره فرحزاد که محمد تاجیک ،مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران و شهردار منطقه۲ نیز حضور داشتند ،ضمن تاکید بر لزوم انجام مطالعات دقیق در خصوص شرایط و مشکلات این رود دره و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب ،گفت: برنامه ریزی و تهیه طرح ساماندهی رود دره فرحزاد می بایست با درنظر گرفتن واقعیت های موجود انجام شود و در این طرح حفظ محیط طبیعی رود دره همراه با ساماندهی آسیب های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
شمس افزود : در مطالعات ساماندهی رود دره فرحزاد ،علاوه برپیوست های فنی و زیست محیطی ،باید پیوست فرهنگی و اجتماعی نیز تهیه شود .
عضو شورای شهر تهران با اشاره به لزوم بسیج و مشارکت همگانی حوزه های اجرایی و سازمان ها در زمینه ساماندهی رود دره فرحزاد گفت:باید تلاش شود تا علاوه بر رفع مشکلات موجود این رود دره به یکی از بهترین فرصتهای گردشگری برای خانواده ها تبدیل شود.براساس این گزارش شمس احسان درادامه ضمن بازدید از گرمخانه و بررسی روند خدمت رسانی در این مرکز به گفتگوی رودرو با مددجویان پرداخته و در جریان مسائل و خواسته های آنها قرار گرفت.
مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ نیز در این بازدید با بیان اینکه ساماندهی و احیای رودخانه‌های شهر تهران تاثیر زیادی بر اکوسیستم و محیط زیست شهری دارد گفت: رود دره‌ها به عنوان یکی از عناصر مهم ساختار اکولوژیکی شهرها نقش بسزایی در ایجاد رابطه متعادل بین فضای شهر با طبیعت ایفا می‌کنند لذا برنامه ریزی برای ساماندهی رود دره فرحزاد از اولویت های مورد توجه منطقه است. .
شهردار منطقه ۲ با اشاره به اینکه رود دره‌ها ریه‌های تنفسی شهری و از جمله زیرساخت‌های اصلی هر شهر هستند افزود: با توجه به مطالعات صورت گرفته و تهیه طرح ژینایی اکوسیستم رود دره فرحزاد، پیش بینی شده است تا با احیای مسیرهای ایمن ، این رود دره به تفرجگاهی مناسب برای ورزش دوستان و طبیعت گردان تبدیل شود. وی افزود : ساماندهی رود دره فرحزاد به عنوان طرح فرامنطقه ای به شمار می رود و نیازمند حمایت شورای شهر تهران است.