تایید عملکرد بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن
تایید عملکرد بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن
ایران نیوز 24: عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: همانطور که مسوولان دولتی و خانه ملت در روزهای اخیر به آن اشاره داشته اند، بانک مسکن تنها بانکی است که به تعهدات خود در حوزه اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن عمل کرده است.

فاضلیان ، درخصوص رویکرد این بانک در طرح نهضت ملی مسکن گفت: از زمان شکل گیری طرح نهضت ملی مسکن در فضای اقتصادی کشور و رویکرد جدی دولت سیزدهم در کمک به خانه دار کردن مردم، در بانک مسکن نیز کارگروه و نشست های گوناگونی برای حمایت از این طرح برنامه ریزی و شکل گرفت.وی ادامه داد: مدیران استانی بانک مسکن نیز به عنوان دبیران کارگروه استانی طرح نهضت ملی مسکن همواره با برگزاری نشست های گوناگون با مدیران سایر بانک ها و سازمان های دخیل در اجرای این طرح ، بی وقفه پیگیر اجرای پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای گوناگون استان های مربوطه بوده و با بازدیدهای دوره ای و همچنین برگزاری نشست ها با پیمانکاران در راستای شناسایی مشکلات و موانع پیشروی اجرای طرح اقدام می کنند.

فاضلیان در ادامه با اشاره به افتتاح حساب ۷۰۴هزار و ۷۳۶ نفر در بانک مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: تا تاریخ بیست و هفتم مهرماه سال جاری، ۳۶ هزار و ۹۹۰ پروژه شامل ۳۹۴هزار و ۴۴۰ واحد به بانک معرفی شده که از این تعداد تاکنون قرارداد ۱۳هزار و ۸۵۵ پروژه شامل ۱۶۵هزار و ۹۷۵ واحد به مبلغ حدود ۵۶۴ هزار میلیارد ریال منعقد شد که باتوجه به تعهد ۶۳۰ هزار میلیاردریال بانک در طرح نهضت ملی مسکن، این مبلغ انعقاد قرارداد، نشان از عمل به ۹۰ درصد تعهدات بانک از آغاز این طرح از بهمن ماه سال گذشته تاکنون است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن در ادامه در خصوص عملکرد بانک از ابتدای طرح تا تاریخ ۲۷مهرماه گفت: تاکنون به حساب سازنده ها از محل آورده متقاضیان طرح مبلغ ۱۳۱٫۰۲۳٫۲۸۴ میلیون ریال و از محل تسهیلات مبلغ ۲۱۲٫۰۷۵٫۳۱۳ میلیون ریال واریز شده است. وی گفت: کارکنان سخت کوش مجموعه بانک مسکن در سراسر کشور با تجربه اندوخته شده از سال ها مدیریت اعطای تسهیلات در پروژه های گوناگون از جمله طرح مسکن مهر ، همچنان به اعطای تسهیلات طرح ملی مسکن که در راستای خانه دار کردن اقشار مختلف مردم در حال اجراست بی وقفه و پر توان ادامه خواهند داد.