ایران نیوز 24: درآمد شهرداری منطقه یک در سال ۹۸ و ۹۹ بدون فروش حتی یک طبقه اضافه تر از طرح تفصیلی، محقق و هزینه های شهر تامین شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید حمید موسوی شهردار این منطقه با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: ساماندهی شهر وقتی محقق می شود که در ریل طرح تفصیلی قرار بگیرد و ما طی دو سال گذشته با قرار گرفتن در این ریل و بدون فروش یک طبقه اضافه در صدور پروانه یا پایان کار ، کار را جلو بردیم و هزینه های شهر را تامین کردیم.
موسوی افزود: نه تنها شهر فروشی نکردیم بلکه ارزان فروشی هم نکردیم به طوری که درآمد هزار میلیارد تومانی سال ۹۶ را به ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رساندیم و امروز با پیش بینی ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۰ مواجه هستیم.
شهردار منطقه یک افزود: با رعایت طرح تفصیلی ثابت کردیم که می توان درآمد شهر را تامین و شهر را برای آیندگان حفظ کرد.