ایران نیوز 24: سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در ادامه بازدیدهای میدانی از قسمت های مختلف شرکت، با حضور در انبار مواد خام، با محمدجواد ذبیحی مدیر اگلومراسیون و علیرضا صادقی مدیر خرید مواد اولیه و انرژی دیدار و گفتگو کردند.

مهندس ایرج رخصتی در این بازدید، با اشاره به اینکه تامین پایدار مواد اولیه به منظور افزایش تولید در سال جدید از اولویت های اساسی شرکت خواهد بود گفت : با اقداماتی که در راستای افزایش تولید خواهیم داشت، تامین مواد اولیه از مبادی منطقی و قابل دسترس یکی از اقداماتی است که باعث خواهد شد دسترسی به خوراک اولیه خط تولید آسان تر گردد و  نگرانی کمتری بابت این مهم داشته باشیم.وی خاطر نشان ساخت: با ایجاد زیر ساخت های مناسب و استفاده بهینه از تجهیزات وزیرساختهای موجودمی توان از هدر رفت مواد اولیه جلوگیری  کرد . سرپرست مدیریت عامل شرکت افزود: با همت و تلاش کارکنان به رکوردهای مناسبی دست یافته ایم واین روند و رسیدن به اهداف برنامه سال ۱۴۰۱ با جدیت باید دنبال شود و قطعا با همکاری و همدلی تلاشگران میسر خواهد بود.