بیمه پاسارگاد رتبه اول شاخص فروش را در بین تمام شرکت‌های بیمه کسب کرد
بیمه پاسارگاد رتبه اول شاخص فروش را در بین تمام شرکت‌های بیمه کسب کرد
ایران نیوز 24: مطابق اعلام سازمان مدیریت صنعتی، شرکت بیمه پاسارگاد موفق شد رتبه اول از نظر «شاخص فروش» را در بین تمام شرکت‌های بیمه‌ای کسب کند.

سازمان مدیریت صنعتی که در اوایل دهه ۱۳۴۰ بنیانگذاری شده یکی از معتبرترین مؤسسه پژوهشی و آموزش عالی و مشاور در ایران است که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار فعالیت می‌کند و مورد تایید وزارت علوم نیز قرار دارد.سازمان مدیریت صنعتی همچنین به‌طور سالیانه اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران می‌کند که در این دوره شرکت بیمه پاسارگاد را به عنوان رتبه یک از نظر «شاخص فروش» انتخاب کرد.