بیمه دانا جایگاه بیمه آسیا در رنکینگ حق بیمه تولیدی را تصاحب کرد
بیمه دانا جایگاه بیمه آسیا در رنکینگ حق بیمه تولیدی را تصاحب کرد
ایران نیوز 24: بیمه دانا با ۲۱۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولیدی در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ پس از بیمه ایران در جایگاه دوم صنعت بیمه قرار دارد و بیمه آسیا با ۱۹۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولیدی در جایگاه سوم ایستاده است.

در تاریخ صنعت بیمه این اولین باری است که بیمه آسیا از جایگاه دوم تنزل یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله بیمه دانا و آسیا در حق بیمه تولیدی در خرداد ماه ۱۴۰۱ بیشتر هم خواهد شد.گفتنی است با توجه به سیر حرکت بیمه دانا بهترین زمان برای خرید سهام این شرکت نیز خرداد ۱۴۰۱ تحلیل می‌شود.