بیمه آرمان برای سومین سال، در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت
بیمه آرمان برای سومین سال، در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت
ایران نیوز 24: با تاییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ا توانگری مالی شرکت بیمه آرمان برای سه سال متوالی با نسبت 253 درصد در سطح یک قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، طبق ارزیابی و کنترل انجام شده صورت های مالی سال ۱۴۰۰، بیمه آرمان با کسب نسبت ۲۵۳ درصد در سطح یک توانگری مالی برای سال ۱۴۰۱ و وضعیت مطلوب قرار گرفت.

بر اساس این گزارش در متن نامه بیمه مرکزی ج.ا.ا آمده است:در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره ۶۹) و حسب بررسی و کنترل انجام شده، براساس صورت های مالی سال ۱۴۰۰ و پس از اعمال تعدیلات طبق محاسبات جداول پیوست، به استحضار می رساند، نسبت توانگری مالی آن شرکت برای سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵۳ درصد(سطح یک)، مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. گفتنی است شرکت هایی که در سطح یک توانگری قرار دارند، از توانایی کافی جهت ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند و یکی از اقدامات فنی در راستای حفظ و توسعه توانگری مالی یک شرکت بیمه است.