ایران نیوز 24: معاون فنی و حقوقی صندوق تامین خسارات بدنی بیمه را تامین کننده امنیت و آرامش جامعه دانست.

مهندس محید عزیززاده در گفت‌وگو با روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، با تاکید بر کارکردهای بیمه در پوشش حوادث اظهار کرد: بیمه، تامین کننده امنیت و آرامش جامعه است که زندگی شخصی، کاری و تجاری افراد جامعه را پوشش می‌دهد.