بورس بین الملل با تایید سازمان بورس، راه اندازی می شود
بورس بین الملل با تایید سازمان بورس، راه اندازی می شود
ایران نیوز 24: دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: بورس بین الملل یکی از موضوعات اصلی است که از بدو ورود به مناطق آزاد آن را پیگیری و مقدمات آن را آماده کرده ایم. بورس بین الملل ظرفیت بسیار خوبی است که می‌توانیم در مناطق آزاد داشته باشیم و به نوعی می‌تواند به بورس سرزمین اصلی نیز کمک کند.

سعید محمد،  افزود: برای تشکیل بورس بین الملل منتظر هستیم که مسئولان سازمان بورس، صدور مجوز را در دستور کار خود قرار دهند.