ایران نیوز 24:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با وجود تکنولوژی به نام آب شیرین کن از دریا و و حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه، مردم قشم نباید دچار بی آبی یا کمبود آب شوند.

علی درویش‌پور ر دیدار با مدیرعامل آب و فاضلاب استان هرمزگان افزود: شرایط جزیره قشم  نسبت به سرزمین اصلی در مورد دسترسی به منابع آبی متفاوت است.وی همچنین با تاکید بر هدف منطقه آزاد برای تبدیل قشم به مقصد نخست گردشگری ادامه داد: زیرساخت‌های آبی جزیره باید متناسب با این هدف باشد و قابلیت ارائه خدمات به جمعیت میلیونی گردشگران را داشته باشد.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: مشکل آبرسانی در شبکه‌های تولید، انتقال و توزیع روستاهای قشم را می‌توان در قالب تفاهم‌نامه‌ای با آبفای استان  حل کرد.وی ادامه داد: آبرسانی به روستای نقاشه به منظور بهره‌مندی اهالی این روستا از خدمات پایدار در حوزه آب نیز جمله مطالبه‌ها از آبفای استان است.

۶ آبشیرین کن در قشم جانمایی شده است

مدیرعامل آب و فاضلاب استان هرمزگان نیز در این نشست گفت: ۶ منطقه اصلی برای ارتقاء مخازن و تامین آب پیشبینی شده است.امین قصمی افزود: با بهره‌برداری از این آبشیرین کن‌ها، تولید آب از ۲۲ هزار مترمکعب به ۳۲ هزار مترمکعب افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: همچنین، جاگذاری خطوط انتقال جدید و بازسازی خطوط انتقال قدیمی هم اکنون در دست اقدام است که با اتمام نآنآن مشکل آبرسانی به روستاهای جزیره تا پایان سال ۱۴۰۰ رفع می‌شود.