ایران نیوز 24: عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: دولت بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی بدهی دارد.

حسین راغفر اظهار داشت: خطر جدی دولت جدید این است که با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هزینه تامین منابع بازنشستگان بر عهده دولت می‌افتد که دولت اصلا قادر به تامین منابع نیست. وی افزود: منابع برخی از صندوق‌های بازنشستگی مشخص نیست کجا هزینه می‌شود که این ابهام نگران کننده است. مجلس با اتخاذ سیاست‌های غلط هزینه‌های بزرگی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرد و منابع آن را در اختیار صندوق ها قرار نداد.