ایران نیوز 24: در ماههای گذشته نمایندگان مجلس و وزارت نفت مکرراً از وضعیت فروش نفت ابراز رضایت کرده‌‌اند که می‌تواند به ‌معنای رشد صادرات آن به حدود یک‌ میلیون بشکه و یا بیشتر باشد.

با توجه به پایین در نظر گرفته شدن بهای نفت ۶۰ دلاری در بودجه در مقایسه با پیش بینی های موسساتی همچون اداره اطلاعات انرژی آمریکا، آژانس بین‌‌المللی انرژی و جی‌‌پی‌مورگان، این پیش بینی بودجه ای بسیار محافظه کارانه می نماید،اما با توجه به محدودیت‌‌های ایران برای دور زدن تحریم و تخفیف‌‌های قیمتی می‌توان قیمت پیش بینی شده در بودجه را معقول در نظر گرفت که در صورت گشایش در مذاکرات جریان ارزی مثبت خوبی برای کشور به همراه خواهد داشت.از طرف دیگر اخبار حاکی از مثبت شدن فضای کلی مذاکرات و تعدیل در پیش شرط ها بوده، به طوری که بخشی از  دارایی ارزی بلوکه شده ی ایران در کره ی جنوبی آزاد می شود که این اتفاق خوش بینی به آینده ی مذاکرات و احتمال گشایش در آن را افزایش داده و راه رسیدن به توافق را هموار می کند.

مجموع این عوامل خبر خوبی برای صنعت بانکی به ویژه بانک های فعال در حوزه بین الملل است. این گشایش گردش مالی ، انتقال ارز و فاینانس ها و تسهیلات ارزی و به تناسب درآمد غیر مشاع این بانکها را افزایش خواهد داد. در این میان پیش قدمی کره جنوبی در آزاد سازی دارایی ارزی بلوکه شده این نکته را به ذهن متبادر می سازد  که  بانک ملت به دلیل حضور فعال و داشتن شعبه در کره جنوبی بصورت بالقوه بیشترین منفعت را پس از بهبود مناسبات و حصول توافق در برجام خواهد برد و با توجه به سوابق درخشان فعالیت این بانک در کره جنوبی احتمالاً در دوران پسا برجام  به عنوان یکی از تسهیل گران تجاری و اقتصادی در آن کشور و یکی از برگ های برنده ی بانک ملت خواهد بود که از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآمده و سهامداران خود را منتفع خواهد کرد.این امر موضوع مهمی است که نباید از تصمیمات خرید سهام در قیمت های ارزنده فعلی برخی سهم های بنیادی از چشم فعالان بازار مغفول بماند.