ایران نیوز 24: جلسه هم اندیشی تنظیم سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در کیش با محوریت" شناسایی و ارزیابی وضع موجود، احصای مسائل کلیدی، تجزیه و تحلیل علت های اصلی مسائل، تدوین نتایج مورد انتظار و تهیه برنامه تغییر و برنامه عملیاتی مکان محور" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جلسه هم اندیشی تنظیم سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده با محوریت” شناسایی وضع موجود زنان و خانواده در جزیره کیش بر مبنای اطلاعات پایه مستند، ارزیابی وضع موجود بر اساس مقایسه داده ها با میانگین کشوری از نظر تفکیک جنسی، احصای مسائل کلیدی زنان و خانواده و فهرست بندی مشکلات و فرصت‌های مهم، تجزیه و تحلیل علت های اصلی مسائل و خلأهای ظرفیتی و اولویت بندی مسائل، تدوین نتایج مورد انتظار از توسعه جهت حل مسائل با استفاده از زبان تغییر و تهیه برنامه تغییر و برنامه عملیاتی مکان محور برای بهبود وضعیت زنان و خانواده” دوشنبه پانزدهم شهریور در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

عالمه خسروی رئیس اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه هم اندیشی تنظیم سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده کیش با رابطین و نمایندگان اقشار زنان منطقه بر تحقق عدالت جنسیتی و بررسی مشکلات زنان کیش اشاره داشت و افزود: تنظیم سند ارتقاء وضعیت زنان گامی موثر در مسیر تحقق عدالت جنسیتی در منطقه است که با شناسایی و رصد شاخص‌های مربوط به توسعه، توسعه‌ای همه جانبه و متوازن در دستور کار قرار گرفت.به گفته خسروی حضور زنان به ویژه در بخش‌های مدیریتی منطقه آزاد کیش برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار از مولفه های این اقدام مهم است که با تنظیم سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده می توانیم به اهداف توسعه دست یابیم.

وی با بیان این که در مرحله نخست این طرح بررسی وضعیت خانواده و زنان حاضر در کیش بر اساس آمار و اطلاعات موجود با میانگین شاخص‌های کشوری مورد مقایسه قرار گرفته است، اظهار داشت: در مرحله دوم این طرح با مساله شناسی؛ مشکلات موجود در حوزه زنان منطقه آزاد کیش مورد بررسی قرار می گیرد تا گام های موثری در این زمینه برداریم.

زهره شهبازی عضو تیم پژوهشی استان مرکزی، تهیه سند ارتقاء وضعیت زنان در منطقه آزاد کیش را نتیجه مطالعات پژوهشی این کارگروه عنوان کرد و گفت: پس از بررسی و شناسایی وضعیت زنان در تمام حوزه های جزیره کیش؛ اطلاعاتی را کسب کردیم که نتیجه آن برنامه عملیاتی در قالب یک سند برای بهبود وضعیت زنان ساکن در جزیره اجرایی خواهد شد.شهبازی با اشاره به این که برای رسیدن به اهداف سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده به یک برنامه علمی و منسجم نیاز است، افزود: همگام با سازمان‌های توسعه‌ بین المللی و سازمان‌های جهانی روش علمی و به روز را برای مطالعات انتخاب کردیم که سبب تحقق اهداف مطالعات خواهد شد.

وی در خصوص بهره گیری از “رویکرد چارچوب منطقی” در انجام مطالعات متعدد، افزود: شفافیت فرآیند برنامه‌ریزی، رویکرد مشارکتی”توجه به نیازها و خواسته‌های گروه‌های هدف” جهت دستیابی به نتایج از ویژگی های این رویکرد است.عضو تیم پژوهشی استان مرکزی، افزود: برای اجرایی شدن طرح ها “تحلیل بافت، تحلیل ذینفعان، تحلیل مشکل، تحلیل هدف، طرح اقدام، برنامه‌ریزی منابع، شاخص‌ها و ابزارهای راستی آزمایی، تحلیل لیست و مفروضات” ۹ گام مهم در این رویکرد محسوب می شود.

زهره شهبازی در خصوص اجرایی شدن فاز نخست طرح و با تمرکز بر وضعیت زنان این منطقه طبق اطلاعات آماری و ثبتی، شرایط نهایی جزیره ارزیابی می شود، گفت: ۳۰ شاخص مهم موردبررسی قرار گرفت که از این تعداد می توان به “دسته بندی جمعیتی، اقتصادی، بهداشتی، بیمه و تامین اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی” اشاره کرد.شهبازی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با توجه به میانگین کشور وضعیت زنان کیش در سه سطح مورد سنجش قرار گرفت که با اطلاعات به دست آمده این جزیره وضعیت بالاتری را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به سه راه کار اصلی در خصوص بحث تحلیل مشکل، گفت: شناسایی مشکلات در هر حوزه به عنوان راه کار نخست عنوان شده است که توسط برنامه‌های عملیاتی برای رفع آن اقدام می شود. شایان ذکر است مشکلات بیمه، وضعیت زنان سرپرست خانواده، تفریحات، سلامت روانی زنان و ساعت کاری زنان شاغل از جمله مباحثی مطرح شده در این جلسه بود.