برگزاری جلسه تحلیل کلان شرکت فولاد اکسین خوزستان
برگزاری جلسه تحلیل کلان شرکت فولاد اکسین خوزستان
ایران نیوز 24: جلسه تحلیل محیط کلان شرکت با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه و تعدادی از مدیران شرکت در دفتر مدیریت سیستم ها و استراتژی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فولاد اکسین خوزستان، در ابتدای این جلسه دکتر رازانی معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت طی سخنانی به اهمیت تحلیل محیط کلان پرداخت و گفت، مهمترین مباحث تحلیل محیط کلان شناسایی محیط جامعه بر اساس اطلاعات کافی و همگن، بررسی ماهیت عوامل تاثیر گذار بر سازمان و همچنین چگونگی ارزیابی این اثرات و استخراج تهدیدات و فرصت ها می باشد.وی ادامه داد، هدف غایی از این سلسله جلسات درک شرایط فعلی و آینده سازمان و همچنین ایجاد ذهنیت استراتژیک برای صاحبان فرایندها می باشد.

کریم ثابتی سرپرست مدیریت سیستم ها و استراتژی شرکت در این خصوص گفت، جلسه تحلیل محیط کلان شرکت در راستای پیاده سازی فرآیند مدیریت استراتژیک در فولاد اکسین خوزستان و همچنین ایجاد ساختار سیستماتیک و نظام مندسازی بوده که با هماهنگی و حضور معاون محترم برنامه ریزی و توسعه تشکیل شد.مهندس ثابتی گفت، بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) از جمله الزامات کار بررسی و تحلیل محیط کلان در شش حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، قانونی و زیست محیطی (PESTLE) می باشد که می بایست میزان تاثیر بلند مدت این عوامل بر فعالیتهای شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود، بر همین اساس جلسات تحلیل محیط کلان با حضور مدیران شرکت (مدیران محترم خرید، فروش، مالی، HSE، تحقیق و توسعه، روابط عمومی، اداری، ICT، مالی و حقوقی) طبق یک تقویم زمانی مشخص حداقل ماهی یک بار در شرکت برگزار می‌شود. در پایان مدیران نقطه نظرات را خود را بیان کردند.