با طرح بیمه عمر «یونیت لینک» بیمه سامان آشنا شوید
با طرح بیمه عمر «یونیت لینک» بیمه سامان آشنا شوید
ایران نیوز 24: شرکت بیمه سامان، به عنوان اولین شرکت بیمه‌ای در کشور،‌ طرح بیمه عمر متصل به واحد یا یونیت لینک رو برای کاهش دغدغه افراد نسبت به حفظ ارزش پولشان ارائه کرده تا علاوه بر پوشش‌های مختلف و کامل بیمه عمر مثل پوشش امراض خاص، درآمد از کارافتادگی و سرمایه فوت،‌ امکان سرمایه گذاری اندوخته بیمه‌نامه را به صورت مستقیم در صندوق‌های بورسی برایشان فراهم کند.