ایران نیوز 24: رییس جمهور مصوبه وزارت صمت برای افزایش قیمت خودروهای گروه ایران خودرو و سایپا را ملغی کرد.

حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور مصوبه خودسرانه وزارت صمت برای افزایش قیمت خودروهای گروه ایران خودرو و سایپا را ملغی کرد.باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار مصوبه ای درباره قیمت خودرو نداشته، مصوبه وزارت صمت برای افزایش قیمت خودرو منتفی شد.برهمین اساس، قیمت خودروهای گروه ایران خودرو و سایپا باید به حالت گذشته بازگردد.

توضیح آنکه با توجه به دستور رییس جمهور در خصوص خودداری از هرگونه افزایش قیمت و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو‌ها مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز دستور داد هرگونه افزایش قیمت خودرو را ملغی کرده و به قیمت‌های قبل بازگردند.پیش از این، با دستور مستقیم وزارت صمت، قیمت خودروهای ایران خودرو به‌طور متوسط حدود ۱۹ درصد و سایپا حدود ۱۶ درصد افزایش یافته بود. درهمین حال، بخشنامه فروش فوری خودروسازان با قیمت‌های جدید ملغی شد. برهمین اساس، فروش فوری ایران خودرو و سایپا همچنان با قیمت‌های قبلی انجام خواهد شد.