با ثبت رقم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان؛ قیمت دلار به بالاترین نرخ تاریخی خود رسید
با ثبت رقم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان؛ قیمت دلار به بالاترین نرخ تاریخی خود رسید

پیش از این دلار در ۲۱ مهر ۱۳۹۹ نزدیک به این سطح قیمتی معامله شده بود. قیمت دلار از ابتدای سال جاری بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است.

پیش از این دلار در ۲۱ مهر ۱۳۹۹ نزدیک به این سطح قیمتی معامله شده بود. قیمت دلار از ابتدای سال جاری بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است.