باشگاه خبرنگاران جوان، منحل شد
باشگاه خبرنگاران جوان، منحل شد
ایران نیوز 24: با حکم رئیس خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه خبرنگاران جوان منحل شد.

با حکم رئیس خبرگزاری صدا و سیما محمد حسین باقری به عنوان سرپرست سردبیری ارشد رسانه‌های نوین منصوب شد که بر اساس مفاد این حکم عملا باشگاه خبرنگاران منحل و رسانه های نوین جایگزین آن شد.بر اساس این حکم بهره‌گیری بهینه از سرمایه انسانی باشگاه خبرنگاران جوان و هم افزایی آن با توان خبرگزاری صدا و سیما و طراحی و حضور فعال در فضای مجازی از وظایف اصلی سرپرست رسانه های نوین خبرگزاری صدا و سیما عنوان شده است. پیش از این تحریریه شبکه خبر نیز در تحریریه پخش اخبار سیما ادغام شده بود.