بازدید معاون اول رئیس جمهور از غرفه چادرملو
بازدید معاون اول رئیس جمهور از غرفه چادرملو
ایران نیوز 24: معاون اول رئیس جمهور به همراه وزیر صمت و هیات همراه از غرفه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نخستین نمایشگاه کسب و کار ایران با رویکرد دانش بنیان بازدید کردند.

در این بازدید دکتر مخبر در جریان فعالیت های این شرکت در جهت داخلی سازی قطعات و تجهیزات معدنی و صنعتی که با همکاری شرکت های دانش بنیان، دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی و سازندگان توانمند داخلی انجام میشود قرارگرفت .گفتنی است تا کنون بیش از ۳۰ هزار قطعه صنعتی در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بومی سازی شده است.