ایران نیوز 24: مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز با حضور در مرکز خیریه و نگهداری کودکان بی سرپرست و مرکز نگهداری از معلولان زیر نظر سازمان بهزیستی با کودکان و نوجوانان حاضر در آن مراکز دیدار و گفت‌وگو کرد.

محسن مصطفی پور در این دیدار با اشاره به خدمات دلسوزانه, خیرخواهانه و بی شائبه مربیان این مراکز اظهار داشت : این میزان رأفت و ایثار و از خودگذشتگی در هیچ مقیاسی نمی گنجد . این معامله ای است که شما با خدا کرده اید.