بازدید مدیرعامل ذوب آهن از تعمیرات کارگاه اکسیژن شرکت
بازدید مدیرعامل ذوب آهن از تعمیرات کارگاه اکسیژن شرکت
ایران نیوز 24: مهندس رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، نهم مردادماه از تعمیرات کارگاه اکسیژن شرکت، بازدید و بر تسریع در اجرای این پروژه و راه اندازی آن تاکید کرد.

 وی در حاشیه این بازدید به اهمیت کارگاه اکسیژن در تولید محصولات فولادی و بهره گیری از تمام توان برای افزایش بهره وری پرداخت و گفت: در تعمیرات کارگاه اکسیژن و همچنین در مراحل نهایی ساخت کارگاه جدید اکسیژن باید همکاران بهره برداری نیز حضور داشته باشند تا عیوب احتمالی کار در حین انجام پروژه به حداقل برسد و از طرفی بهره بردار با اشراف کامل کار را شروع کند در این بین، انتقال دانش عملی اتفاق می افتد و بهره وری نیز افزایش می یابد.مهندس رخصتی، بر تکمیل و راه اندازی پلنت جدید اکسیژن شرکت نیز تاکید کرد و گفت:  ساختار واحدهای سازمانی باید متناسب و مطابق با وظایف و اهداف سازمان، طراحی شوند بر این اساس نیروی انسانی مورد نیاز کارگاه جدید اکسیژن باید با دقت  و سرعت، نیاز سنجی شده و  تامین آن در دستور کار قرارگیرد.

شایان ذکر است؛ تولید ۲۵ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن گازی، ۱۸ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن گازی به همراه محصولات مایع شامل: آرگون مایع معادل گازی آن ۹۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت، اکسیژن مایع معادل گازی آن ۱۵۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت واکسیژن و ازت مایع معادل گازی آن ۵۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت از ظرفیت های کارگاه جدید اکسیژن شرکت است که به زودی به بهره برداری خواهد رسید. همچنین، این کارگاه با مخازن مایع ۳۰۰۰ مترمکعبی اکسیژن، ۱۵۰۰ مترمکعبی ازت و ۱۰۰ مترمکعبی آرگون، از نوسانات شدید مصارف اکسیژن در فولادسازی جلوگیری و تولید نرمال و با برنامه در این بخش را پشتیبانی خواهد کرد.