بازدید مدیران هلدینگ خلیج فارس و بانک سپه از پتروشیمی اروند
بازدید مدیران هلدینگ خلیج فارس و بانک سپه از پتروشیمی اروند
ایران نیوز 24: معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیرعامل بانک سپه در راس هیأتی عالی در پتروشیمی اروند حضور یافتند.

در این دیدار، مدیرعامل پتروشیمی اروند با ارائه گزارشی از دست آوردهای شرکت، روند سودآوری و توسعه شرکت پتروشیمی اروند را ارائه و چشم‌انداز ترسیم شده مجتمع در راستای تحقق شعار سال، خودکفایی و حمایت از صنایع پایین دستی و شرکت‌های دانش‌بنیان را تشریح کردند. در ادامه این نشست صمیمانه، مهندس نشان زاده معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به ظرفیت‌های همکاری و تامین اعتبار طرح های توسعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس توسط بانک سپه، نقش محوری گروه در حمایت از صنایع پائین دستی و افزایش اشتغال در منطقه و سطح ملی را تشریح و نقش پتروشیمی اروند به عنوان شرکت مادر در توسعه صنایع تکمیلی و پائین دستی را کلیدی عنوان کردند. مدیرعامل بانک سپه در ادامه این نشست، علاقه‌مندی بانک سپه در تامین مالی و توسعه طرح های پتروشیمی اروند با توجه به پتانسیل و سودآوری این شرکت‌ را اظهار داشتند.