ایران نیوز 24:دکتر امرایی، به صورت شبانه از خطوط تولید و کارخانجات این شرکت بازدید بعمل آورد.

مدیرعامل فولاد سنگان در این بازدید، ضمن گفت و گو و خداقوت با کارکنان شاغل در سنگ شکن اولیه ( کراشر)، از خط انتقال سنگ و همچنین کارخانجات تولیدی نیز بازدیدی بعمل آورد.