ایران نیوز 24: الهه حصاری با انتشار پست عجیبی در اینستاگرامش جمله عاشقانه نامفهمومی را نوشت!

الهه حصاری پست جدیدی در فضای مجازی منتشر کرد و در آن نوشت: من دراین فصل با تو یکی شدم … جمله عجیب الهه حصاری تعجب بسیاری از مخاطبان را به همراه داشت و شایعاتی را درباره روابط این بازیگر و قصد او برای ازدواج به جریان انداخت! کاربران هم جمله عاشقانه او را نامفهوم دانستند!