ایرانسل، پیشتاز توسعه ارتباطات روستایی در فروردین ۱۴۰۱
ایرانسل، پیشتاز توسعه ارتباطات روستایی در فروردین ۱۴۰۱
ایران نیوز 24: ایرانسل، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی در نخستین ماه نخستین سال قرن جدید است.

بنابر آماری که توسط وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات منتشر شده، طی فروردین ۱۴۰۱، از مجموع ۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۱۱ استان، دسترسی ۲۵ روستا به شبکۀ ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت، توسط ایرانسل برقرار شده است. پیش از این، در «آیین رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و مدیرعامل ایرانسل، دکتر زارع‌پور با تشکر از دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و مجموعۀ کارکنان ایرانسل، گفت: «زحمت اصلی در برقراری دسترسی روستاییان عزیز به اینترنت پرسرعت را این عزیزان می‌کشند.» در نخستین گزارش وزیر ارتباطات از توسعۀ ارتباطات روستایی نیز، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و اپراتور پیشتاز در توسعۀ اینترنت پرسرعت روستایی، با ایجاد دسترسی اینترنت پرسرعت برای ۱۴ روستا از مجموع ۳۲ روستا در سراسر کشور، پیشتاز توسعۀ ارتباطات روستایی کشور بود.