اولین جلسه کمیته عالی سرمایه های انسانی شرکت آهن و فولاد ارفع برگزار شد
اولین جلسه کمیته عالی سرمایه های انسانی شرکت آهن و فولاد ارفع برگزار شد
ایران نیوز 24: در اولین جلسه کمیته عالی سرمایه های انسانی که با تدبیر مدیرعامل محترم شرکت و به منظور بررسی جامع مسائل و چالش های عمده کارکنان ایجاد شده است، برخی از مهمترین نیازها و دغدغه های پرسنل مورد تحلیل قرار گرفته و برای رفع آنها تصمیماتی اتخاذ شد.

در ابتدای این جلسه مهندس محمدی، نگاه ویژه و راهبردی به سرمایه های انسانی و اولویت بندی و پیگیری مطالبات به حق کارکنان را از مهمترین وظایف این کمیته برشمرد و افزود: امروزه سرمایه های انسانی توسعه یافته رمز موفقیت سازمان های پیشرو است.مهندس محمدی ضمن دریافت گزارشی از روند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر اتمام و اجرای هرچه سریعتر این طرح تاکید داشته و دستور دادند تا زمان دریافت مجوز طرح و اجرای رسمی آن در شرکت، حقوق و مزایای کلیه کارکنان معادل اجرای طرح محاسبه و بصورت علی الحساب از حقوق دی ماه، جاری شده و پرداخت گردد. همچنین محاسبه و تطبیق طرح طبقه بندی فعلی مشارکت آپکو و نیز بازنگری و اصلاح نظام کارانه بر اساس کارانه پرداختی مجتمع و اجرای آنها در حقوق آذرماه از اهم مصوبات این کمیته بود.