اهدای تندیس و جایزه صنعت روابط عمومی ایران در بخش آموزش و فرهنگ‌سازی به شرکت فولاد مبارکه
اهدای تندیس و جایزه صنعت روابط عمومی ایران در بخش آموزش و فرهنگ‌سازی به شرکت فولاد مبارکه
ایران نیوز 24: روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در نخستین جشن ملی روابط عمومی موفق به دریافت تندیس و جایزه صنعت روابط عمومی ایران در بخش آموزش و فرهنگ‌سازی شد.