ایران نیوز : با حمایت معاونت بهره‌برداری، مدیران ناحیه آهن‌سازی، تعمیرات مرکزی، مرکز تعمیرات نسوز و مجموعه خدمات فنی و پشتیبانی، تعمیرات ۱۴ روزه واحد گندله‌سازی با آماده‌سازی‌ها و هماهنگی‌های لازم، با پیگیری‌های مستمر و با انجام حدود ۱۱۰ هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی، با نظم و انضباط و با کیفیت و بدون بروز حادثه انجام شد.