انتقاد تند دختر شهید شیرودی : آبرویی برای اسم پلیس ومامور امنیت کشور، باقی نگذاشتید+ (تصویر)
انتقاد تند دختر شهید شیرودی : آبرویی برای اسم پلیس ومامور امنیت کشور، باقی نگذاشتید+ (تصویر)
ایران نیوز 24: آناهیتا شیرودی، دختر شهید خلبان علی اکبر شیرودی در توئیتی نسبت به وقایع چند روز اخیر در کشور واکنش نشان داد.

وی نوشت: ما شهید ندادیم تا تار موی دخترانمان دیده نشود ما شهید دادیم تا کسی جرات  تعرض به  دخترانمان را نداشته باشد.کاش یک ذره مردانگی داشتید شما آبرویی برای اسم ⁧ پلیس⁩ و مامور امنیت کشور باقی نگذاشتید.