ایران نیوز 24: جمهوری اسلامی به زیارتنامه خوانی اعضای هیات دولت در آرامگاه رهبرکبیر جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

زیارت‌نامه‌خوانی در حرم امام خمینی برای هیات دولت سیزدهم آنهم به شیوه زیارت‌نامه‌خوانان رسمی و با لحنی سوزناک، نوبر بود و البته خلاف انتظار. تصور این بود که متولی حرم امام اسیر این قبیل امور نیست ولی برخلاف این تصور حتی علاوه بر امام، نام دو فرزند ایشان هم در زیارت‌نامه که ساخته‌اند آمده، کاری که قطعاً روح خود امام خمینی را هم شگفت‌زده کرده است.