انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار توسط بانک توسعه تعاون
انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار توسط بانک توسعه تعاون
ایران نیوز 24: بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک توسعه تعاون در سال جاری گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری منتشر می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این اوراق یکساله و بدون امکان تمدید در سررسید قرارداد است. نرخ سود اوراق گواهی سپرده مدت دار ۱۸ درصد سالانه و در مقاطع یک ماهه قابل پرداخت است. همچنین نرخ سود بازخرید قبل از سررسید اوراق ۱۰ درصد سالیانه محاسبه و پرداخت می شود. مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به خرید اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری اقدام کنند.