ایران نیوز 24: در راستای سهولت در عملیات بانکی امکان انجام عملیات بانکی با فرامین صوتی در نرم‌افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم شد.

کاربران نرم‌افزار فام می‌توانند در بخش فرامین صوتی با صحبت کردن و بیان خواسته خود عملیات بانکی را انجام دهند. این گزارش می‌افزاید، در این بخش کاربران می‌توانند در قسمت کارت‌ به‌کارت با بیان صوتی، صفحه عملیات کارت به کارت برای خود را باز کنند و با بیان خرید شارژ و مبلغ دلخواه وارد نحوه خرید شارژ شده و کلیه اطلاعات برای آنها به صورت اتوماتیک تکمیل شده و شارژ خرید کنند. همچنین مشتریان موسسه می‌توانند در این بخش، فرامین صوتی دیگری همچون کارت به کارت، دریافت موجودی و خدمات دیگر را اجرا کنند.