افزایش ۶۰۴ درصدی سود انباشته بانک تجارت
افزایش ۶۰۴ درصدی سود انباشته بانک تجارت
ایران نیوز 24: بانک تجارت در شرایطی سال ۱۴۰۰ را به پایان رساند که بررسی ها حکایت از روند رو به پیشرفت این بانک در شاخص های مالی تعیین کننده دارد.

این گزارش حاکیست، افزایش سطح تسهیلات ، درآمد تسهیلاتی و سود انباشته از مواردیست که در جدیدترین صورتهای مالی بانک تجارت جهش قابل توجه داشتند.سال ۹۹ همزمان با شکل گیری موج تغییرات در بانک تجارت شاهد اتفاقاتی بودیم که به لحاظ بنیادین علاوه بر تقویت بانک موجب شد تا بزرگترین بانک بورسی کشور از زیان رها شده و در مسیر خلق سود قرار گیرد.

جابجایی شاخص های مالی قابل اعتنا در سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰ و پس از تحولاتی که در حوزه مدیریتی به وجود آمد این ضرب آهنگ ادامه داشت و نتایج آن در پایان سال مالی ۱۴۰۰ به خوبی خود را نشان داد. بانک تجارت در پایان سال ۱۴۰۰ موفق شد تا میزان پرداخت تسهیلات خود را به بخش خصوصی ۸۶ درصد افزایش داده و به ۲ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال برساند. درآمد تسهیلاتی اعطایی بانک نیز به این واسطه افزایش ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ۴۳۱ هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال رسید.

اما مهمترین تحول بنیادین بانک تجارت در پایان سال قبل را باید در سود انباشته آن جستجو کرد. این بانک که سال ۹۹ را با سود انباشته ۵ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریالی به پایان رساند در سال قبل این مقدار با با ۶۰۴ درصد افزایش به ۳۸ هزار و ۵۶۲ میلیارد ریال ارتقاء داد. تجارتی ها افزون بر این موفق شدند با جلب اعتماد مردم سپرده های خود را با بیش از ۶۷۶ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال افزایش دهند. به نظر می رسد مسیر فعلی بانک تجارت می تواند در آینده ای نه چندنا دور آنها را به ثابت مالی قابل توجهی برساند.