ایران نیوز 24: هیات‌‌مدیره شرکت بیمه کوثر افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۱۶هزارو۸۵۵میلیارد و ۳۱میلیون ریال را تصویب کرد.

به گزارش روابط‌عمومی و اعلام مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیمه کوثر، با توجه به گزارش توجیهی هیات‌مدیره شرکت، سرانجام افزایش ۱۶۰درصدی سرمایه بیمه کوثر به تصویب رسید. نوید خاندوزی، با اظهار رضایت از افزایش سرمایه بیمه کوثر به صورت پلکانی و معقول در طی سه سال اخیر، گفت: بیمه‌گران با افزایش سرمایه، امکان رقابت و دریافت مجوز فعالیت در بخش‌های مختلف بیمه‌گری را برای خود فراهم می‌کنند.

به همین علت، ما در بیمه کوثر سعی کرده‌ایم افزایش سرمایه را به صورت واقعی و در هر سال به صورت مرتب انجام دهیم. تا علاوه بر افزایش فعالیت‌های عملیاتی برای افزایش واقعی ثروت سهام‌داران نیز گام برداریم.او با اشاره به وضع مطلوب شرکت در عرصه بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری که به افزایش سودآوری شرکت منجر شده است، خاطرنشان‌کرد: مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه پس از برگزاری مجمع عادی و دریافت مجوز از سازمان بورس و بیمه مرکزی برگزار می‌شود.

مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیمه کوثر با اعلام اینکه در پی این مصوبه، سرمایه اسمی شرکت از ۶هزار و ۴۸۵میلیارد و ۳۱میلیون ریال به مبلغ ۱۶هزار و ۸۵۵میلیارد و ۳۱میلیون ریال افزایش می‌یابد، تصریح‌کرد: این افزایش سرمایه بر جنبه‌های مختلف کارکرد شرکت از جمله افزایش ظرفیت نگهداری شرکت در قبول ریسک، حفظ و حتی افزایش نسبت توانگری مالی، تامین شرایط لازم به‌منظور دستیابی به اهداف و برنامه‌ها، حضور شایسته و پرتوان در بازار سرمایه کشور، اصلاح ساختار مالی و نیز برقراری تناسب بین سرمایه شرکت، حق بیمه صادر‌شده و ذخایر فنی تاثیر مثبت خواهد داشت.