ایران نیوز 24: شرکت فولاد هرمزگان جنوب در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری میزان درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره یک‌‎ماهه را برابر با مبلغ ۱۴ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال گزارش کرده که تنها در بازار داخلی این درآمد حاصل‌شده، مجموع درآمد‌های به‌دست‌آمده از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه این شرکت فولادی به میزان ۸۵ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال بوده، میزان سرمایه ثبت‌شده این شرکت فولادی ۲۵ هزار میلیارد ریال اعلام‌شده است.

درآمد‌های شناسایی‌شده فولاد هرمزگان جنوب در مردادماه

بر پایه این گزارش، شرکت فولاد هرمزگان جنوب در پایان مردادماه سال جاری میزان درآمدی که کسب کرده نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۱۲۷ درصدی روبه‌رو بوده و میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تا انتهای مردادماه به‌دست‌آمده نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایش قابل توجه ۱۸۷ درصدی مواجه بوده، بیشترین درآمدی که در این ماه به دست آورده از محصول «اسلب» با ۱۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال بوده، همچنین میزان نرخ فروش این محصول ۱۶۲.۹۷۷.۴۳۴ ریال گزارش‌شده است.

مقدار فروش محصولات شرکت “هرمز

بر اساس این گزارش صورت گرفته، شرکت فولاد هرمزگان جنوب در پایان مردادماه سال جاری میزان فروش محصولات خود را طی این دوره برابر با ۱۰۰.۴۱۴ تن اعلام کرده که حجم عمده‌ای از این مقدار فروش در اختیار «اسلب» با ۸۱.۳۶۲ تن بوده است. مقدار فروش محصولات فولاد هرمزگان جنوب نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۷ درصد افزایش فروش را به دنبال داشته و مقدار فروشی که از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه گزارش‌شده در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است.