افزایش درآمد صادراتی سنگ آهن گهرزمین
افزایش درآمد صادراتی سنگ آهن گهرزمین
ایران نیوز 24: شرکت کگهر در بازار صادراتی تنها محصولی که به فروش رساند مربوط به گندله بود که از فروش این محصول تقریباً ۲۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی را برای خود به ارمغان آورد.

مجموع درآمدی که شرکت سنگ آهن گهر زمین در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت ماه (سال منتهی به آذرماه ۱۴۰۱) از فروش محصولات اعلام کرد مبلغی بالغ بر یک هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان بود و درآمد تجمیعی “کگهر” در پنجمین ماه سپری شده از سال مالی نیز برابر با ۱۱ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان به ثبت رسید.درآمد ماهانه ای که شرکت سنگ آهن گهر زمین در اردیبهشت ماه از خود بر جای گذاشت در بازار داخل کشور و بازار صادراتی شکل گرفت، میزان درآمدی که از فروش محصولات در بازار داخلی به دست آمد ۸۹ درصد از کل درآمد ماهانه را در اختیار داشت و مابقی آن نیز مربوط به بازار صادراتی بود.

درآمد های عملیاتی “کگهر” تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

بر پایه این گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، درآمد ماهانه ای که “کگهر” در اردیبهشت ماه سال جاری از خود باقی گذاشت در مقایسه با درآمدی که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ثبت رساند شاهد کاهش ۲ درصدی بود، همچنین درآمد های تجمیعی این شرکت معدنی طی ۵ ماه سپری شده از سال مالی نیز در مقایسه با سال گذشته ۴۴ درصد افزایش را به دنبال داشت.شرکت سنگ آهن گهر زمین در اردیبهشت ماه سال جاری از فروش محصول «کلوخه سنگ آهن» بیشترین درآمدزایی را به دست آورد که این مبلغ برابر با ۹۰۱ میلیارد تومان بود و شامل ۴۹ درصد از درآمد ماهانه این دوره بود، نرخ فروش «کلوخه سنگ آهن» در اردیبهشت ماه با کاهش ۷ درصدی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۶ هزارتومان رسید.

بر اساس این گزارش، شرکت کگهر در بازار صادراتی تنها محصولی که به فروش رساند مربوط به گندله بود که از فروش این محصول تقریباً ۲۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی را برای خود به ارمغان آورد، درآمدی که از این بخش شناسایی شد نسبت به ماه گذشته ۳۳ درصد افزایش را تجربه کرد و لازم به ذکر است که طی این دوره مالی کگهر از ابتدای سال مالی تاکنون ۹۳۱ میلیارد تومان از فروش محصولدر بازار خارجی شناسایی کرد.