اعلام برنامه های آتی خودروسازی در مجلس
اعلام برنامه های آتی خودروسازی در مجلس
ایران نیوز 24: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قواي سه گانه حمايت همه جانبه از صنعت خودرو دارد و اين امر در مورد تمام صنايع و توليدات كشور صدق مي كند، گفت: قرار است برنامه هاي آتي خودروسازان در كميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

عزت الله اکبری تالارپشتی در حاشيه نشست با مديرعامل گروه خودروسازي سايپا و با تاكيد بر اينكه قرار است مديران جديد شركت هاي خودروسازي برنامه جامعي تدوين كنند تا در راستاي آن سطح نارضايتي مردم از خودروهاي وطني كاهش پيدا كند و در نهايت حل شود، اظهارداشت: سايپا يكي از شركت هاي قديمي است كه از نظر نيروي انساني و توان مهندسي وضعيت بسيار خوبي دارد، منتهي ضرورت دارد كه سيستم مديريتي اعمال شود تا اثر آن در كميت و كيفيت خودروهاي كه به  مردم ارايه مي شود، مشهود و مشخص باشد. او با بيان اينكه شركت هاي خودروساز دنيا، تمام سعي خود را مي كنند كه از نظر قيمت، كيفيت و كميت نظر مشتريان خود را جلب كنند، گفت: به زودي مديران عامل شركت هاي خودروسازي را به كميسيون صنايع و معادن مجلس دعوت خواهيم كرد تا درباه برنامه هاي آتي خود، صحبت كنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره حمايت از خودروسازان و توليد ملي، خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري در فرمايشات خود خواستار حمايت از توليدكنندگان داخلي شده اند و همچنين از مردم عزيز خواسته اند كه خريد كالاي ايراني را در اولويت خود قرار دهند، از همين رو اين انتظار وجود دارد كه توليدكنندگان ارزش و جايگاه اين حمايت را بدانند و براي توليد كيفي تمام تلاش خود را انجام دهند.او ادامه داد: خوشبختانه هماهنگي بسيار خوبي بين سه قوه اجرايي، مقننه و قضاييه در حمايت از توليد داخل وجود دارد، اين امر يك فرصت بسيار مناسب است تا توليدكنندگان از تمام ظرفيت علمي و مهندسي خود استفاده كنند كه كالاي خوب و با كيفيت به دست مردم برسد. خودروسازان نيز در اين حوزه وظيفه خطيري دارند كه اميدواريم در اين برهه جديد به آن توجه و خودروهاي كيفي و در شان مردم وارد بازار شود.

اکبری تالارپشتی خاطرنشان كرد: خودروسازان بايستي ارزش حمايت ها را بدانند و براي توليد خودرو، از هيچ كوششي فروگذار نباشند؛ ايمان دارم با نيروي انساني موجود، مديريت درست و فارغ از حاشيه ها مي تواند نواقص موجود در صنعت خودرو را برطرف كرد.او در ادامه صحبت هايش به موضوع صادرات پرداخت و از شركت هاي خودروسازي خواست كه ضمن توجه مضاعف به افزايش توليد خودرو در راستاي صادرات خودرو به كشورهاي همسايه كه ازموضوعات محوري دولت سيزدهم است، اقدام هاي لازم صورت گيرد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه همكاري و ارتباط بين المللي با شركت ها و قطعه سازان خارجي امري مهم است، گفت: اگر توليد خودرو بر پايه صادرات باشد، كيفيت محصولات ارتقاء پيدا خواهد كرد؛ اميدوارم مديران خودروسازي به نكته عنوان شده توجه و محصولاتي را توليد كنند كه فناور پايه باشد.