ایران نیوز 24: شرکت فجر انرژی خلیج فارس با تاکید بر اینکه عمده محصولات فجر دارای گواهینامه های کیفی هستند، گفت: فجر در زمینه های مختلف ​ظرفیت استفاده نشده ​ای دارد که میتوان آن را به مشتریان خارج از منطقه یا کشور عرضه کرد.

علی زال خانی که در جمع بازدید کنندگان هیئت ارشد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ازاین  شرکت سخن می گفت، اظهار کرد: فجر انرژی علاوه بر تامین پایدار و مستمر سرویس های حیاتی  صنایع عظیم  منطقه،  ظرفیت استفاده نشده  ای دارد که میتوان آن را به مشتریان خارج از منطقه یا کشور عرضه کرد. مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس در ادامه خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت می تواند ارزش افزوده ای را برای همه مردم کشور در پی باشد. عمده محصولات شرکت فجر دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و گواهینامه های کیفی بین المللی نظیر GC-MARK  را دریافت کرده اند.

این هیئت  که  به دعوت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حضور پیدا کرده بودند، در کنار بازدید از  مجتمع  ناحیه ۱ فجر و آشنایی با محصلات این شرکت، در بخش GIS نیروگاه این ناحیه نیز حضور یافته و با نحوه توزیع برق و ظرفیت های خالی موجود در فجر آشنا شدند.