اعتراضات معیشتی به کارکنان بانک های دولتی رسید
اعتراضات معیشتی به کارکنان بانک های دولتی رسید
ایران نیوز 24: درپی مصوبه چالش برانگیز دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان، حقوق پرسنل بانکهای دولتی مانند ملی، سپه و کشاورزی ۱۰ درصد افزوده شد درحالی که حقوق کارکنان بانکهای غیردولتی مثل ملت، صادرات و تجارت و دیگر بانک ها خصوصی بطور متوسط ۴۰ درصد افزایش یافته که به اعتراض کارکنان بانکهای دولتی منجر شده است.

نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی در سالهای گذشته حساب خود را از دولت جدا کرده و سطح حقوق آنها بسیار بالاتر است! تلاش و نامه نگاریهای مدیران عامل بانکهای دولتی برای افزایش حقوق پرسنل تاکنون به نتیجه نرسیده است.