استوری جنجالی داور مشهور علیه فرهاد مجیدی
استوری جنجالی داور مشهور علیه فرهاد مجیدی
ایران نیوز 24: علی خسروی که با حمله فرهاد مجیدی مواجه شده بود، در واکنش به این حمله، استوری‌های حمایتی دوستانش را بازنشر کرد.

دوستان علی خسروی در حمایت از این کارشناس داوری، فرهاد مجیدی که خسروی را شیتیل بگیر معرفی کرده بود را مستقیم و غیرمستقیم، دوپینگی، ترسو و حتی قمارباز نامیدند و در کمال تعجب، علی خسروی تمام این استوری‌های اهانت آمیز و تهمت آمیز را بازنشر کرد!