استفاده از پساب تصفیه خانه آب شیرین برای آبیاری فضای سبز
استفاده از پساب تصفیه خانه آب شیرین برای آبیاری فضای سبز
ایران نیوز 24: برای اولین بار در منطقه ۵، از پساب تصفیه خانه آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ۵، احسان شریفی شهردار منطقه ۵ به همراه مرتضی مرادی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه و جمعی از مدیران شهری، روز گذشته از تصفیه خانه تامین آب شرب غرب تهران، بازدید کردند.لازم به ذکر است، این تصفیه خانه که در شهرزیبا قرار دارد، از دو رودخانه کرج و سد طالقان تامین آب شده که پس از طی مسافت ۳۳ کیلومتر از طریق دو لوله بتنی به محل تصفیه خانه وارد می شود. مرادی معاون خدمات شهری منطقه ۵ با اشاره به اهداف این بازدید، اظهار داشت: در توافقی که با تصفیه خانه شهر زیبا صورت گرفته، مقرر شده تا برای اولین بار از پساب این تصفیه خانه برای آبیاری فضای سبز استفاده شود. او با بیان اینکه این توافق در مرحله اجرا قرار دارد، افزود: با اجرایی شدن این طرح، تنش آبی(کمبود آب برای آبیاری فضای سبز) سه ناحیه ۲، ۴ و بخشی از ۶ حل خواهد شد.