عکسی که نازنین بیاتی با اسب پونی خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است