ایران نیوز 24: بعد از انتشار مطلبی در خصوص“پشت پرده حضور شبیری در کمیته انتصابات/کدام مدیر خودروسازی دچار فساد سیاسی است”در برخی از مخاطبان در تماس با این پایگاه خبری تحلیلی مطالب قابل توجهی مطرح نمودند که صحت و سقم آن نیازمند پاسخگویی مدعیان شفاف سازی در ایران خودرو است. در ادامه به برخی از آنان اشاره می شود:

۱- شنیده شده آقای شبیری به عنوان عضو کمیته انتصابات ایران خودرو، ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان دریافتی دارد. این مبلغ بیش از حقوق برخی از مدیران عامل در خودروسازی است. این موضوع چقدر صحت دارد؟ قطعا انتشار فیش حقوقی شبیری بهترین پاسخ است.

۲- چرا باید یک فرزند شهید به علت بیکاری خودکشی و خودسوزی کند ولی برخی از افراد مثل شبیری ها در ایران خودرو حقوق های بالا چند ده میلیونی دریافت کنند؟ آیا ایران خودرو ملک شخصی آقای مقیمی است؟

۳- چرا باید فرشاد مقیمی که مدعی انقلابی گری است، خارج از بدنه ایران خودرو چنین فردی را که تخصصی در حوزه خودرو ندارد، در کمیته انتصابات منصوب می کند؟ این کار چه نفع سیاسی برای وی دارد؟ آیا افراد انقلابی و ارزشی چنین اقدامی را می پسندند؟

۴- کمیته انتصابات چند وقت یکبار در ماه برگزار می شود و شرح وطایف آقای شبیری دقیقا چیست؟

۵- در شرایطی که شرکت ایران خودرو با زیان چند هزار میلیارد تومانی مواجه است چرا مدیرعامل ایران خودرو با چنین کاری هزینه مضاعف(دستمزد) به ایران خودرو تحمیل می کند؟ آیا وی حقوق شبیری را از جیب شخصی اش پرداخت می کند و یا سهامداران؟ آیا سهامداران راضی به چنین اقدامی هستند؟

۶- مشابه آقای شبیری افراد دیگری نیز در قالب مشاور در کنار آقای مقیمی حضور دارند که حضورشان منافع زیادی برای وی دارد. به راستی مقیمی چند مشاور دارد و علت حضور آنان چیست؟ آیا این افراد دارای سوابق خودرویی هستند یا دولتی و یا امنیتی؟ انتشار لیست مشاورین و حقوق های پرداختی خواسته افکار عمومی برای روشن شدن موضوع است.

  • منبع خبر : خط بازار